Blogunteer.ro

Împreună spunem povestea voluntariatului din România!

bookmark bookmark
Eliza Vaş On July - 4 - 2014

În această dimineaţă, a fost publicat raportul anual pe 2013 al United Nations Volunteers (UNV), document care prezintă progresele înregistrate de voluntarii Naţiunilor Unite în lupta cu cele mai mari provocări ale anului precedent. UNV reprezintă un program al Organizaţiei Naţiunilor Unite care contribuie la realizarea obiectivelor în domeniul păcii şi dezvoltării prin intermediul voluntariatului internaţional.

Conţinutul raportului

Sub deviza “Voluntariatul pentru lumea pe care ne-o dorim“, UNV cooperează cu statele membre, alte agenţii ONU şi organizaţii non-guvernamentale din întreaga lume pentru realizarea ţelurilor legate de dezvoltare şi menţinerea păcii. 2Coordonatorul executiv al programului, Richard Dictus, precizează în introducerea raportului următoarele: “În anul 2013, 6 351 de voluntari au fost trimişi în 129 de ţări. De asemenea, 11 328 de voluntari s-au implicat în activităţi online, în calitate de voluntari virtuali, realizând în acest fel peste 17 370 de sarcini. ” În ceea ce priveşte cooperarea între statele membre şi programul Naţiunilor Unite, coordonatul programului menţionează că: “Anul trecut, de Ziua Internaţională a Voluntariatului (5 decembrie), am avut ocazia de-a fi prezent la evenimentul organizat în China, în care au fost implicaţi peste 20 000 de voluntari şi unde au participat atât membri ai instituţiilor publice, cât şi reprezentanţi ai mediului privat respectiv persoane implicate în sectorul educaţional.

Structurat pe cinci capitole, raportul prezintă rezultatele obţinute de cei 6 351 de voluntari internaţionali. În prima parte, este prezentat modul în care voluntariatul contribuie la dezvoltare. Sunt descrise progresele juridice înregistrate în 26 de state membre ONU, precum iniţierea unor programe naţionale de voluntariat, acestea bazându-se pe sprijinul oferit de United Nations Volunteers. Cel de-al doilea capitol este axat pe eforturile depuse pentru implicarea tinerilor în activităţi de voluntariat. Aflăm astfel că, anul trecut a fost dezvoltată o nouă Strategie de Voluntariat pe Tineret, iar pentru anii următori se preconizează mobilizarea anuală a 3000 de tineri voluntari pentru misiuni de dezvoltare. În capitolul 3, sunt prezentate exemple concrete de sporire a capacităţii 3individuale sau organizaţionale pentru oferirea de servicii, îndeosebi în domeniul sănătăţii şi cultivării spiritului antreprenorial. Capitolul 4 se referă la acţiunile desfăşurate pentru promovarea coeziunii sociale. Un exemplu în acest caz îl reprezintă proiectul “Online Volunteering”, prin intermediul căruia voluntarii se implică în activităţi online pentru a oferi soluţii reale. La nivel global, acest proiect continuu seamănă cu o societate multiculturală, deoarece reuşeşte să implice persoane din aproape toate statele membre ONU. Unul dintre cele mai importante roluri asumate de către UNV, descris în capitolul cinci, îl reprezintă implicarea în misiunile de ajutorare acolo unde există situaţii de criză sau unde comunităţile se află în etapa de reconstrucţie.

Modul în care voluntariatul contribuie la dezvoltare

Un caz prezentat în primul capitol pentru a demonstra modul în care voluntariatul contribuie la dezvoltare este cel al statutului african Togo, unde o echipă de voluntari UNV în parteneriat cu reprezentanţi ai Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare au oferit suport tehnic şi know-how pentru implementarea Programului Naţional de 4Voluntariat, denumit PROVONAT. În primii trei ani, aproape 4000 de tineri voluntari au fost implicaţi în acţiuni de ajutorare a comunităţilor din întreaga ţară. De la administraţia publică, la mediul privat şi alte organizaţii non-guvernamentale, voluntarii şi-au pus abilităţile şi timpul în slujba dezvoltării comunităţilor respective. Un alt exemplu de succes este cel al Republicii Capului Verde, unde UNV a înlesnit apariţia unui Program Naţional de Voluntariat, asemănător celui din Togo, împreună cu alte agenţii ONU. Astfel, Guvernul a adoptat ulterior un cadru legal şi instituţional pentru voluntariat, ca parte a strategiei pentru tineret. Un rezultat al acestei decizii a fost crearea Corpului Naţional de Voluntariat în cadrul Ministerului Tineretului, structura având scopul de a promova voluntariatul şi de a forma voluntarii respectiv de a oferi suport organizaţiilor non-profit.

Implicarea unui număr mai mare de tineri în activităţi de voluntariat

În ceea ce priveşte implicarea tinerilor în activităţi de voluntariat, capitolul doi descrie modul în care UNV a sprijinit guvernele naţionale pentru integrarea voluntariatului în şase strategii naţionale în sectorul de tineret. Acest eveniment a avut loc în următoarele ţări: Bosnia şi Herţegovina, Egipt, Iordan, Kenya, Lesotho, Maroc, Nepal, Peru, Rwanda, Tanzania, Tunisia, Ukraina, Uzbekistan, Yemen şi Zambia. De asemenea, este amintită şi lansarea UN Youth Volunteer Programme din 2013. Noul program urmăreşte să sporească recunoaşterea contribuţiilor 5aduse de tineri pentru pace şi dezvoltarea comunităţilor în care se implică. Un exemplu regional în acest caz este susţinut de programul pilot Arab Youth Volunteering, prin intermediul căruia se urmăreşte dezvoltarea de competenţe în rândul tinerilor, astfel încât aceştia să contribuie ulterior la îmbunătăţirea comunităţilor din care fac parte. În Tunisia a fost organizat un eveniment de conştientizare la scară largă, denumit “Caravana Voluntariatului“. Astfel, au fost implicaţi 200 de participanţi aparţinând atât asociaţiilor din societatea civilă cât şi centrelor de tineret. Prin acest mod, peste 3000 de oameni au putut să fie părtaşi la promovarea casino online voluntariatului, dat fiind că la fiecare oprire a caravanei au fost realizate diferite activităţi precum înfrumuseţarea locurilor publice sau curăţarea spaţiilor verzi.

Acţiunile de sporire a capacităţii individuale sau organizaţionale pentru oferirea de servicii

6 copyÎn capitolul trei se precizează faptul că prin voluntariat, indivizii sunt sprijiniţi să devină agenţi ai schimbării şi să contribuie în mod activ la îmbunătăţirea comunităţii din care fac parte.  UNV se asigură de realizarea acestui deziderat prin implicarea voluntarilor în diferite misiuni de ajutorare, precum: protecţia civililor aflaţi în zone de conflict prin acordarea de asistenţă medicală, asigurarea respectării drepturilor omului, oferirea de know-how pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial sau sprijin pentru educaţia copiilor. Un model de urmat în acest caz este reprezentat de Leah Amadi din Kenya care a fost voluntar UNV în Sudanul de Sud. În calitatea ei de medic ginecolog, a învăţat cum să fie un liant între comunităţile locale şi stat, asigurându-se că proaspetele mame primesc o asistenţă post-natală corespunzătoare. De altfel, Leah admite că voluntariatul a contribuit în mod semnificativ la creşterea încrederii în sine şi la asumarea unor situaţii care cereau o doză importantă de curaj, iar acest lucru s-a datorat respectului pe care l-a câştigat în comunităţile în care a făcut voluntariat.

Promovarea coeziunii sociale

Coeziunea socială este tema capitolului patru. Dat fiind că mulţi voluntari sunt activi în zone în curs de dezvoltare,7 aceştia desfăşoară de multe ori activităţi menite să apropie relaţiile dintre diferite grupuri sociale. Datorită faptului că voluntariatul este văzut ca un instrument eficient în procesul de elaborare a diferitelor politici publice, în Nepal s-au pus bazele unui Serviciu Naţional de Voluntariat pentru Dezvoltare, prin intermediul căruia 600 de voluntari au fost selectaţi pentru a se alătura acestei iniţiative. Un alt exemplu interesant în aceea ce priveşte coeziunea socială este proiectul “Online Volunteering“, care pune în legătură agenţii ONU şi organizaţii non-guvernamentale din întreaga lume cu voluntari din diferite regiuni care îşi doresc să investească timp şi abilităţi în realizarea unor sarcini diverse. Vorbim despre un proiect online, cum este şi Blogunteer, bazat pe implicare în mediul mediul virtual. Unul dintre rezultatele obţinute este  realizarea platformei “Knowledge Gateway for Women’s Economic Empowerment“, instrument online ce susţine schimbul de cunoştinţe şi postarea de oportunităţi de formare pentru fete şi femei din întreaga lume. Dacă vă întrebaţi ce fel de sarcini pot fi realizate prin cooperarea online, vă pot spune că principalele domenii de implicare au fost: 16% au fost axate pe educaţie, 13% pe tineret, 12% pe guvernare şi drepturile omului, 11% pe integrarea grupurilor marginalizate, 7% pe generarea de venituri şi angajabilitate, 5% pe mediu, iar 2% pe agricultură.

Răspunsul oferit în situaţii de criză

Acţiunile de pace şi soluţiile implementate în zonele afectate de conflicte sunt activităţi menite să creeze un climat stabil se precizează în capitolul cinci. De altfel, de multe ori voluntarii UNV lucrează cot la cot cu Înaltul Comisariat ONU pentru Refugiaţi şi UNICEF, astfel încât să asigure accesul la resurse şi la educaţie pentru cei care suferă din cauza conflictelor. Printre activităţile derulate de către voluntari putem enumera: protecţia copilului, reunificarea familiilor, înregistrarea refugiaţilor, stabilirea unui nou domiciliu şi acordarea de asistenţă umanitară.

Toate aceste activităţi au contribuit în mod decisiv la realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului şi anume: reducerea sărăciei severe, facilitarea accesului universal la educaţia primară, promovarea egalităţii între sexe şi afirmarea femeilor, reducerea mortalităţii infantile, îmbunătăţirea sănătăţii materne, combaterea HIV/SIDA, malariei şi a altor boli, asigurarea sustenabilităţii mediului şi dezvoltarea unui parteneriat global pentru dezvoltare. În ceea ce priveşte România, se specifică în raport că din partea ţării noastre, 15 voluntari au fost implicaţi în misiuni internaţionale de ajutorare.

Pentru mai multe detalii despre ceea ce s-a întâmplat în 2013 precum şi pentru statisticile programului United Nations Volunteers, vă invităm să consultaţi raportul în varianta originală.

Posibilităţi de voluntariat

Dacă v-au plăcut cele descrise mai sus, aflaţi că puteţi să vă înscrieţi ca voluntari ai ONU, iar pentru mai multe detalii despre implicaţiile acestui tip de activitate vă recomandăm articolul de aici. Dacă aţi citit informaţiile, următorul pas e să vă creaţi un cont aici, iar apoi o experienţă memorabilă poate începe.

Desigur, în măsura în care nu puteţi să plecaţi din România pentru o misiune internaţională, există varianta voluntariatului online, descrisă în detaliu aici.

Articole asemanatoare:

Un comentariu

  1. […] Organizaţia Naţiunilor Unite printr-o rezoluţie, în anul 1985. Practic, prin această zi, organizaţiile axate pe voluntariat sunt invitate să colaboreze cu diferite entităţi, care le-ar putea ajuta să-şi sporească […]

Posteaza un comentariu