Blogunteer.ro

Împreună spunem povestea voluntariatului din România!

bookmark bookmark
Andreea Teodor On February - 25 - 2012

Ţie ce ţi-ar plăcea să faci la şcoală ? Mai multă practică? Să înveţi cum să organizezi diverse proiecte ? Sau poate mai multe excursii educative ? Fie că este vorba de activităţi culturale, artistice, sportive, tehnico-stinţifice, voluntariat sau alte cursuri educative în diverse domenii, elevii români vor avea ocazia să cunoască o şcoală diferită.  “Şcoala altfel” proiect iniţiat de MECTS , se va desfăşura pentru prima oară între 2 şi 6 aprilie 2012, dedicată activităților  educative extracurriculare și extrașcolare.

Cum adică o altfel de şcoala ?

 În locul orelor de curs obişnuite, elevii alături de cadrele didactice vor participa la diverse activităţi, precum concursuri şcolare sau extraşcolare, olimpiade naţionale, activități de  educație pentru sănătate sau  educație ecologică, activități de voluntariat sau de interes comunitar, schimburi de experienţă sau vizite de studii, excursii de creaţie sau cercetare sau participarea la diverse training-uri ori seminare în urma cărora elevii vor dobândi cunoştinţe suplimentare, în funcţie de domeniul ales.

De ce ?

Scopul acestui program este implicarea tuturor  elevilor și  cadrelor didactice în activități care să răspundă intereselor și preocupărilor diverse ale copiilor, să pună în valoare talentele și capacitățile acestora în diferite domenii, nu neapărat în cele prezente în curriculumul național și să stimuleze participarea lor la acțiuni variate, în contexte nonformale.

Aşadar, o ocazie perfectă nu numai pentru cei care doresc mai multă pregatire practică, dar şi pentru cei care au diverse idei de proiecte educative, având acum ocazia şi sprijinul necesar pentru a-şi pune ideile în practică. Modalitatea de selecție a activităților propuse  se va decide la nivelul unităților de învățământ şi  presupune implicarea, în egală măsură, a elevilor, cât şi a profesorilor, astfel încât proiectele și activitățile selectate să corespundă obiectivelor educaţionale specifice comunităţii școlare, fiind un rezultat al opțiunilor acesteia.

Tipurile de activități care se organizează în săptămâna menționată, durata acestora, modalitățile de organizare și responsabilitățile se vor stabili în consiliul profesoral și se aprobă de consiliul de administrație al unității de învățământ.

“Primele drafturi au fost redactate la nivelul inspectoratelor de cei mai buni profesori din juteţ. Apoi, a existat o rundă de consultări foarte benefică cu partenerii MECTS – ONG, asociaţii profesionale – pentru că ei sunt cei cărora le pasă de sistem. O nouă rundă de dialog a fost cu sindicatele, cu care am avut o colaborare tehnică foarte bună şi le mulţumesc foarte mult. Anul şcolar va începe sub auspiciile lor. Pentru prima dată, reforma nu mai vine prin fax de la MECTSîn şcoală, cadrele didactice au fost şi vor fi parte a acestei schimbări. Este o schimbare de mentalitate. Practic, din acest moment, celor care nu sunt obişnuiţi cu lumina şi transparenţa şi pescuiesc în ape tulburi le spun că implementarea legii educaţiei este ireversibilă. Fac şi un apel politic, la început de an şcolar, pentru asigurarea stabilităţii legii educaţiei care a început să producă efecte pozitive după cum se vede”, mărturiseşte ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu.

Articole asemanatoare:

2 Comentarii

  1. […] Cum ti-ai imagina o altfel de scoala ? […]

Posteaza un comentariu