Blogunteer.ro

Împreună spunem povestea voluntariatului din România!

bookmark bookmark
Ştefania Ionescu On July - 8 - 2013

img_6798Concursul”Acţionăm responsabil” este organizat de Junior Chamber International România,  cofinanțat de POSDRU și are scopul de a încuraja inițiativele sociale și civile la nivel regional și interregional. Astfel, aveţi șansa de a câștiga unul din premiile de 16000 de lei pentru fiecare primele 6 proiecte sau 10000 de lei pentru următoarele 6, dacă vă înscrieţi ideea până pe 31 iulie.

Condițiile de eligibilitate :

  • organizațiile care propun proiectele de promovare a responsabilității sociale fac parte din grupul țintă al proiectului „Acționăm responsabil – Rețeaua sociala RSC” și anume sunt parteneri sociali ( sindicate, patronate) sau societatea civilă (fundații și asociații cu scop apolitic și non-religios );
  • organizațiile partenere nu trebuie să fi fost implicate în acte de corupție, încălcări ale legislației sau ale nereguli, constatată prin sentință definitivă; ele vor propune idei de proiecte ce urmează a fi implementate după încheierea concursului;
  • proiectele își propun să promoveze responsabilitatea socială la nivelul grupului țintă, se vor derula în parteneriat cu o altă organizație, inclusiv companii, pe teritoriul României în perioada 15 septembrie 2013 – 21 octombrie 2014, cel mai târziu începând cu 1 noiembrie 2013;
  • o organizație poate propune maxim 3 proiecte.

Pentru a intra în concurs, trebuie completat formularul de aici, acesta se va trimite online, apoi se va tipări și trimite in format fizic la Junior Chamber International România pe următoarea adresă: Str.Dionisie Lupu, Nr. 74, Apt.3,  București.

Ariile generale pentru inițiativele de responsabilitate socială:

1)Respectarea, promovarea drepturilor omului și practicile în domeniul muncii
1.1.Eliminarea discriminării și promovarea drepturilor grupurilor vulnerabile
1.2.Protejarea drepturilor civile, politice, economice, sociale și culturale
1.3.Condiții de muncă și protecție socială
1.4.Promovarea dialogului social
1.5.Sănătate și securitate în muncă
1.6.Drepturile angajaților
1.7.Promovarea egalității de șanse

2)Protecția mediului
2.1.Prevenirea poluării
2.2.Utilizarea durabilă a resurselor
2.3.Minimizarea efectelor schimbărilor climatice
2.4.Protecția biodiversității și restaurarea habitatelor naturale
2.5.Dezvoltarea de produse și/sau servicii cu impact neglijabil asupra mediului

3)Practici corecte de operare
3.1.Transparență organizațională
3.2.Promovarea unor măsuri anticorupție și antifraudă
3.3.Promovarea unei competiții corecte
3.4.Promovarea integrității în mediul de afaceri

4)Protecția consumatorului
4.1.Practici corecte de marketing și publicitate
4.2.Protecția sănătății și securității consumatorilor
4.3.Consum durabil
4.4.Educație și conștientizare

img_67945)Implicare și dezvoltarea comunității
5.1.Creșterea independenței economie a grupurilor vulnerabile și comunităților defavorizate
5.2.Promovarea educației și culturii
5.3.Dezvoltarea și accesul la tehnologie
5.4.Sănătate
5.5.Investiții sociale

6)Promovarea responsabilității sociale în campanii
6.1.Modele de bună practică pentru promovarea raportării responsabilității sociale a companiilor
6.2.Încurajarea integrării principiilor de responsabilitate socială în strategia de business ( guvernanță, achiziții sociale și verzi, transparență, protecția mediului și gestionarea deșeurilor generate de companie, etc)

Tips and tricks

Pentru a vă asigura că proiectul pe care-l depuneţi are cele mai mari şanse de a primi finanţare, răspundeţi la aceste întrebări înainte de a-l trimite:

1) Cât de relevant este proiectul pentru organizațiile partenere și pentru grupul țintă al proiectului?

2) Care este gradul de corelare între activitățile propuse de proiect și nevoia de promovare a responsabilității sociale în rândul grupului țintă?

3) Cât de realiste sunt obiectivele și activitățile propuse în raport cu timpul alocat implementării proiectului?

4) Care este gradul de inovare al proiectului?

5) Care este gradul de implicare al beneficiarilor?

6) Care este numărul de beneficiari direcți și indirecți?

7) Organizația care a propus proiectul are capacitatea de a-l derula?

8) Care este eficiența proiectului ( raportul costuri-beneficii) ? Cât de echilibrat este bugetul proiectului în raport cu obiectivele și activitățile propuse?

9) Există o estimare a impactului pe care îl va avea proiectul?

10) Cât de bine se asigură sustenabilitatea proiectului după finalizarea lui?

Echipa Blogunteer vă doreşte spor la scriere şi mult succes! 

Articole asemanatoare:

Posteaza un comentariu