Blogunteer.ro

Împreună spunem povestea voluntariatului din România!

bookmark bookmark
Costin Dedu On July - 8 - 2014

Programul Erasmus+ este noua generație de programe comunitare în domeniul educației, formării și activităților de tineret și sport și are obiective ambițioase pentru perioada 2014-2020.

1486721_711589498854078_451841319_nProgramul reunește 7 programe anterioare de finanțare ale UE: Învățare pe Tot Parcursul Vieții, Tineret în Acțiune, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink și programul de cooperare cu țările industrializate.

Cu un buget de 14.7 miliarde de Euro, programul se dorește a fi mai flexibil, mai simplu și cu un impact mai puternic asupra dezvoltării construcției europene și asupra societății. În domenii precum educația școlară, tineret, formare profesională, o gamă largă de instituții și organizații, publice sau private, vor obține finanțare de care vor beneficia în final peste 4 milioane de europeni. Deși finanțările vor fi obținute de instituții, beneficiarii finali sunt oamenii!

Noul program este structurat pe trei mari domenii de acțiune:

proiecte de mobilitate acestea sunt proiecte instituţionale prin care se realizează activităţi care implică parteneri din mai multe ţări (transnaţionale). Programul unui proiect de mobilitate diferă de la un domeniu la altul şi, în funcţie de acesta, poate cuprinde cursuri de formare, activităţi de predare, stagii pentru studiu sau voluntariat, schimburi de tineri, activităţi de tip job-shadowing.

parteneriate strategice proiecte care creează “punți” de legătură între parteneri din mai multe țări cu scopul de a întări cooperarea internațională prin dezvoltarea de produse educaționale de calitate și inovatoare. Având în vedere faptul că în cazul proiectelor de mobilitate accentul este pus pe dezvoltarea resursei umane (fie beneficiari, fie personal al organizațiilor implicate), parteneriatele strategice le completează în mod natural prin dezvoltarea componentei organizaționale.

sprijin pentru reformarea politicilor proiectele desfășurate prin această acțiune primesc finanțări la nivel european direct de la Bruxelles cu excepția reuniunilor între tineri și factori de decizie din domeniul tineretului care pot fi finanțate de agențiile naționale. Site-ul www.erasmusplus.ro oferă informații foarte detaliate în acest sens.

Rețeaua de formatori Erasmus+, structură suport pentru beneficiarii noului program în România.

Anul acesta Agenția Națională pentru Programe Comunitare în domeniul Educației și Formării Comunitare din România a luat decizia de a pune bazele unei noi rețele de formatori la nivel național cu scopul de a  creşte calitatea activităţilor şi proiectelor din cadrul programului Erasmus+.

Noua structură continuă experiența celei din fostul program Tineret în Acţiune, extinzând-o pentru toate domeniile din Erasmus+. Vechea rețea a programului Tineret în Acțiune a fost considerată ca fiind un exemplu de bune practici în Europa. Decizia înființării rețelei a fost luată după ce s-a constatat că existența rețelei anterioare a crescut în mod semnificativ calitatea și rezultatele obținute în domeniul proiectelor de tineret.

ErasmusPlus ReteaANPCDEFP a făcut un efort deosebit pentru a adapta rețeaua noilor provocări ale Erasmus+. Între 4 și 6 iulie 2014, a avut loc prima întâlnire de lucru a noii rețele de formatori Erasmus+.  Cornel Stângă, expert în comunicare al ANPCDEFP, coordonator al planului de cooperare european în domeniul formării și coordonatorul noii rețele de formatori Erasmus+, ne-a informat că prin noua rețea se vor furniza cursuri pentru toate cele 5 domenii ale programului:

– educația adulților;
– educație școlară;
– formare profesională;
– serviciul european de tineret;
– tineret;

În noua structură se regăsesc atât membri ai rețelei anterioare cât și formatori noi, cu expertize variate pe toate cele 5 domenii ale programului. Structura noii rețele este disponibilă aici. Spre deosebire de rețelele anterioare, cursurile vor viza noi categorii de beneficiari precum școli, universități, instituții publice (inspectorate, Case ale Corpului Didactic, biblioteci) și bineînţeles organizații neguvernamentale.

Faptul că aceste cursuri pot fi organizate în mod gratuit la solicitarea oricărui beneficiar elegibil al programului constituie un sprijin real și o premisă pentru creșterea calității proiectelor depuse, implementate și a rezultatelor noului program. Începând cu luna Octombrie 2014 beneficiarii programului vor putea solicita ANPCDEFP organizarea unui curs de formare în comunitățile lor. Pentru a face față noilor provocări și oportunități vor fi organizate mai multe module de formare, fiecare cu durată de 3 zile:

curs de formare pentru scrierea proiectelor de finanțare prin programul Erasmus+, cu accent pe scrierea dar și pe managementul proiectelor.

10151941_802032186476475_4323841296545974502_ncurs de formare pe Metode de Învățare participativă, metode de validare și recunoaștere. Se vor prezenta instrumente utile pentru proiecte – metode formale, nonformale, participative.

curs de formare pe Management Organizațional, important în contextul în care noul program este dedicat în special instituțiilor care vor beneficia de finanțare. Dacă în vechile programe, beneficiarii mobilităților erau oamenii, acum instituțiile și nevoile acestora vor prima, astfel încât o persoană care va participa la o mobilitate de exemplu, să poată utiliza cunoștințele pentru dezvoltarea sa personală dar și pentru dezvoltarea și creșterea propriei organizații prin transferarea experienței personale în cadrul acesteia. Este o schimbare de optică importantă care va trebui luată în calcul la scrierea oricărui proiect propus spre finanțare prin noul program Erasmus+.

curs de formare pe Diseminare și Exploatare de rezultate; prin noul program se dorește ca beneficiarii să transfere rezultatele obținute către alte instituții la nivel local, național și european.

De asemenea, vor fi furnizate și cursuri de formare pentru voluntarii EVS care vor lua parte la stagii de voluntariat în România. Andrei Popescu, fostul coordonator al programului Tineret în România și în prezent coordonator al Departamentului de Comunicare ne-a spus că ANPCDEFP mizează pe învățarea cu sens. Se va pune accent pe managementul procesului de învățare, astfel încât tot ceea ce va fi finanțat prin noul program să aibă impact real și să ducă la schimbări reale în toate domeniile vizate și în viaţa beneficiarilor finali.

_____________________________________________________________________________________________

Erasmus + în România:

  • O simplificare a programelor, o accesibilitate crescută pentru mai mulți beneficiari, o reducere semnificativă a birocrației.
  • Oportunități mai mari!
  • Sprijin instituțional – informații, asistență și disponibilitate din partea experților AN, cursuri oferite beneficiarilor prin noua rețea Erasmus+ – încurajarea tuturor factorilor interesaţi să se implice şi să fie parte din noul program european de finanţare.

Mai multe informaţii despre Erasmus+ și despre oportunitățile de finanțare sunt disponibile pe pagina de facebook Erasmus+Ro dar și pe site-ul dedicat programului.

 

Articole asemanatoare:

Un comentariu

  1. […] semnificativ calitatea și rezultatele obținute în domeniul proiectelor de tineret.Mai multe pe …Blogunteer.ro […]

Posteaza un comentariu